Sonet za wasze w gardło nasze
powtarzać będę takie rymy
które pasują do mej książki
na przykład wstążki i posążki
albo Kołymy Rzymy Krymy

może tym kogoś zdenerwuję
któregoś poetę z peanu
lub subredaktora z ekranu
lecz krytykom prozę serwuję

specjalnie dla żywych pomników
napiszę zwrotkę po łacinie
choć znam jeszcze parę języków 

największemu językoznawcy
„nie chcem ale muszem”- niech zginie
na zawsze mentalność dzierżawcy
Zurych, 13 stycznia 1995