Sonet fiński Terttu Tyynelä
przez Litwę Łotwę do Estonii
a dalej gdy zajdzie potrzeba
prowadzi już droga do nieba
z drabiną gdzieś w śnieżnej Laponii

jeżeli na świecie jest zima
to tylko w Finlandii z lasami
zaprzęg reniferów z sankami
jak z bajki Gala Anonima

jezioro przesycone ciszą
wypełnione po brzeg rybami
lecz one tej ciszy nie słyszą

fińska sauna i fiński domek
gdzie mieszka Mikołaj z dzwonkami
wie każdy lapoński potomek
Zurych, 20 stycznia 1995