Sonet z wersami Gałczyńskiego
Bożonarodzeniowe Święto
w galerii wschodni cudzoziemcy
Anglicy Francuzi i Niemcy
też Amerykanów ściągnięto

smakują im polskie potrawy
ksiądz dzieli papieskim opłatkiem
wszystkiego jest tu pod dostatkiem
jednak radość tłumią obawy

w Polsce trwa ciągle stan wojenny
czytam wiersz o matce i ojcu
o zmarłym bracie... okarynie

ten kamień to symbol znamienny
dom cisza kolęda na końcu
Cyganie wciąż grają Dziecinie
Zurych, 23 stycznia 1995