Sonet o ulubionym filmie
pod nieco zmienionym tytułem
czy „lubić...” film „... albo nie lubić”
zapytał reżyser Ernst Lubitsch
od razu się swojsko poczułem

bo Lubicz fotograf przy Piwnej
ten który aparat miał z trzaskiem
to przeżył co w filmie przed brzaskiem
lecz w wersji już nie tak naiwnej

pan Lubicz i Lubitsch na scenie
dwa różne oblicza Warszawy
a przecież to było cierpienie

RAF teatR histoRia i dRwina
dlatego ten film jest ciekawy
że „eR” w nim szczęśliwie przeklina
Zurych, 28 stycznia 1995