Sonet o nagłej zmianie miejsca
zmieniło się wszystko na świecie
oceny gradacje poglądy
układy dewiacje i prądy
polityk już nie wie co plecie

biskup w Ameryce Łacińskiej
jest pewnie bardziej lewicowy
niż NIE... redaktor z Częstochowy
(unika pozy kabotyńskiej)

choć słoma mu z butów wystaje
zaliczą go wnet do prawicy
szczęśliwy że resztki dostaje

nie zniszczą kołtuńskiej głupoty
cynizm socjalnej znieczulicy
prymityw liberalnej cnoty
Zurych, 31 stycznia 1995