Sonet o pierwszych pośród swoich
ktoś wstrzymał Słońce ruszył Ziemię
ktoś lampę zapalił na ścianie
ktoś kawę podał na śniadanie
ktoś pierwszy uderzył się w ciemię

ktoś nową konstytucję pisał
ktoś stworzył urząd edukacji
ktoś odkrył tajniki radiacji
ktoś o kim nikt wcześniej nie słyszał

ktoś płynął przez dziki ocean
ktoś stworzył także awenturyzm
ktoś pisze o KTOSIU ten pean

ktoś kozę z wielbłądem ożeni
ktoś da ekologii auguryzm
ktoś kiedyś ten system przemieni
Zurych, 9 stycznia 1995