Sonet z doświadczeń edukacji
kazano mi nauczać tego
o czym ja pojęcia nie miałem
nie bardzo się tym przejmowałem
czekałem... aby do pierwszego

uciekłem stamtąd jak najprędzej
kiedy zostałem już lektorem
uczyłem się z wielkim uporem
uczniowie chcieli wiedzieć więcej

relacja uczeń-nauczyciel
drugiego pierwszy chce wyprzedzić
kto wygra praktyk czy myśliciel

student ma wszystko w komputerze
profesor zaczyna coś bredzić
o przyszłej olbrzymiej karierze
Zurych, 11 października 1995