Sonet o gazetowej Polsce
gazeta specjalne wydanie
podtytuł jej brzmi GALICYJSKA
czyż była już też  PRIWISŁYŃSKA
choć nie brzmi to nadspodziewanie

najlepiej tak KONGRESOWIECKA
w Poznaniu niech wyjdzie też PRUSKA
redaktor dostanie całuska
gdy akcja nie będzie zdradziecka

a KTO TY JESTEŚ mój Adasiu 
odpowiedź ma brzmieć POLAK MAŁY
przyznasz w tej polszczyźnie coś chrzęści

wspominając o królu Stasiu
my sami podzielmy kraj cały
na takie jak dawniej trzy części
Zurych, 17 października 1995