Sonet z poradą szantymena
nie było tak zawsze wesoło
jak w bajdach żeglarskich i szantach
przy szóstce wiatr wył już na wantach
bałwany pieniły się wkoło

na sztorm nie ma pewnej flotylli
jacht Heath’a tragicznie zatonął
nas Kanał La Manche nie pochłonął
a cośmy w Biskajach przeżyli

bezpieczniej jest na oceanie
bo w ciasnym i tłocznym kanale
trudniejsze jest manewrowanie

i w życiu jest też jak na wodzie
wciąż trzeba uważać na fale
bądź mądry przed szkodą po szkodzie
Zurych, 19 października 1995