Sonet jak trwa z policją dada
„proszę pani jestem poetą
właśnie napisałem poemat
czy panią ciekawi ten temat”
„łączę pana z pewnym estetą”

„tu Rüegg kantonalna policja”
„chciałbym czytać wiersze na placu
przy kolumnie zamiast w pałacu
to poemat a nie petycja”

„panie poeto na ulicy
można coś zrobić dla reklamy
lub politycznie poskandować”

„autorskie spotkanie” - „w dzielnicy
my takich zwyczajów nie mamy
tu może pan tylko handlować”
Zurych, 29 października 1995