Sonet o szukaniu przeszłości
Barbara błądziła po Wiedniu
szukała śladów mej przeszłości
wspomniałem lecz nie o całości
zbyt późno już było w przededniu

wyjazdu nic nie pamiętałem
ni domu ni nazwy ulicy
dotarła jednak do wszechnicy
w Hofburgu gdzie kiedyś bywałem

pomogli Jej znaleźć me rzeczy
nagrane przed laty tomiki
przetrwały - były w dobrej pieczy

znów będę miał temat dla gości
puszczę im śpiewane dzienniki
te o sztuce i o miłości
Zurych, 9 października 1995