Sonet o konceptualizmie
o dziełach śpiewałem ballady
a także o sławnych artystach
głównie o konceptualistach
sam w akcjach niszczyłem fasady

lecz teraz te wszystkie post-posty
mnie wcale nie interesują
już wolę jak dzieci rysują
artystom udane riposty

że wszystko jest teraz artyzmem
to każdy już może zaświadczyć
popisać się prymitywizmem

odszedłem - nie zniosłem przywódcy
i nie chcę się z tego tłumaczyć
dodając że siedzą tam głupcy
Zurych, 24 lutego 1995