Sonet o polonijnym światku
w Paryżu w Wiedniu lub w Berlinie
wszędzie redagują gazetki
i grają tym zamiast ruletki
rzucając co język nawinie

pospólstwo jest wszędzie skłócone
pruderia przeciw bigoterii
koteria przeciw masonerii
a jakże to wszystko spienione

gdziekolwiek bym nie był na świecie
Polacy szepczą mi „przeczytaj”
rodak rodakowi coś plecie

buta pod hasłem patriotyzmu
pod jakim sztandarem - nie pytaj
Polonia w stanie „wspólnotyzmu”
Zurych, 8 lutego 1995