Sonet na ukraińską dumkę
w zuryskim zasłyszane domu
„rosyjsko-polski imperializm”
dlaczego tak dziwny fatalizm
bo z ukraińskiego syndromu

mistrz grał na bandurze w kaplicy
zdanie o imperialistach
wygłosił niestety faszysta
znalazłem się wnet na ulicy

zapytał mnie ktoś o nazwisko
rozpoznał mnie ze zdjęcia w książce
odmienne miał też stanowisko

znów Dzikie Pola podzielone
na długiej sino-żółtej wstążce
mieniły się plamy czerwone
Zurych, 9 lutego 1995