Sonet - zagadka literacka
urodził się i zmarł w Paryżu
za życia dość często zaprzeczał
w tytułach tak się ubezpieczał
by NIE nie traciło prestiżu

inny Mistrz z podobnym nazwiskiem
w tym samym roku urodzony
w Genewie zmarł wiekiem zmęczony
w imieniny - nad uroczyskiem

choć w jednym się roku rodzili
dwie różne epoki ich chciały
i różne też dzieła tworzyli

dziś w nocy przed samym świtaniem
słyszałem jak wrony krakały
sen miał coś wspólnego z krakaniem
Zurych, 19 marca 1995