Sonet o apelu w MONATO
MONATO - w marcowym numerze
osiemdziesiątego drugiego
jeszcze więcej niż od bliźniego
przymierze złożono w ofierze

pierwszy Mauro Nervi - poemat
życzliwym wzruszeniem utkany
Wolfgang Günther - oczarowany
słowem AMEN - kosmiczny temat

Clelia Conterno bohaterów
złączyła ze swojskim wspomnieniem
Louis Beaucaire wskazał frajerów

potem inni przysłali wiersze
dziękuję wszystkim z rozrzewnieniem
pną się do Was myśli najszczersze
Zurych, 29 marca 1995