Sonet z prośbą o zwrot obrazów
podziały się gdzieś te obrazy
wcześniejsze domy kolorowe
dojrzałe portrety wzorcowe
a także w rysunkach wyrazy

kradziono je w Dębem w Warszawie
w Zgorzelcu w Berlinie w Paryżu
„Pegaz” „Niespodzianka w negliżu”
zniknęły w złoconej oprawie

wśród moich też Adama Dzienia
„Czarna droga do socjalizmu
a przed nią zakazy do cienia”

jeżeli ktoś tylko pożyczył
niech zwróci - ot dla altruizmu
z kosztami nie będę się liczył
Zurych, 3 marca 1995