Sonet o rejsie ekologii
OCHRONA była głównym celem
NATURALNEGO traktowania
ŚRODOWISKA i przekonania
CZŁOWIEKA by był przyjacielem

NAKAZEM nic się nie zwojuje
CHWILI jednak nie trzeba tracić
HASŁEM można nicość wzbogacić
REJSU nikt teraz nie żałuje

DUNAJEM żeglował początek
GREENPEACE - kto o niej wtedy słyszał
ZIELONI - jeszcze nie istnieli

PÓŹNIEJ Rainbow płynął w zakątek
ZACZĘLI śmiało więc świat pisał
DZIAŁALNOŚĆ nieliczni pojęli
Zurych, 22 kwietnia 1995