Sonet o czuciu bez myślenia
tyle razy nie miałem co jeść
ilekroć pęczniałem bogaty
byłem też bez butów bez chaty
lecz dla Boga zachowałem cześć

oddaję Wszechmocy pierwszeństwo
być może Pan Bóg to natura
a z czego wynika kultura
ta „na obraz i podobieństwo”

czułem się już za bardzo mądry
i to przeszkadzało mi w życiu
wieloryb mądrzejszy od flądry

nie żebrak i też nie królewicz
myślenie zostawiam w ukryciu
a czuję jak Adam Mickiewicz
Zurych, 24 kwietnia 1995