Sonet o reżyserze filmu
jest mi bliski jak brat ten człowiek
jak ON ciągle jestem w podróży
tak samo Cyganka mi wróży
że jeszcze osiągnę cokolwiek

Dunaj był kiedyś moim domem
mój Dziadek był przecież Wołochem
(nie mylić tego słowa z Włochem)
los nie raz obdzielił mnie gromem

nie wiozłem pomnika Lenina
lecz piłem w Aljmaš na weselu
a potem zawiozłem tam syna

do mieszkania przy Jezuickiej
przyszli po mnie tak jak po wielu
choć byłem w strefie atlantyckiej
Zurych, 27 kwietnia 1995