Sonet o wieńcu dożynkowym
zrodziła się w Polsce klasowość
jakiej nie ma na całym świecie
“inteligent” - pewnie nie wiecie
nie do przetłumaczenia nowość

“inteligencja” - hamująca
robotnicy - klasa więdnąca
chłopi - rodzina pracująca
reszta - grupa wolno myśląca

Bieruta Gomułkę i Gierka...
starostwo Boryny Jagienki...
wystarczy - zatańczmy oberka

chwalę dożynki w Częstochowie
garść kłosów dla Świętej Panienki
a dla gospodarzy „na zdrowie!”
Zurych, 8 września 1995