Sonet o wygranym procesie
piętnaście lat pracy w zawodzie 
nauczycielskim to też prawa 
którym przeczy sama ustawa 
stwierdzono w sądowym przewodzie 

gdy nauczyciel wypowiada 
brakuje wakacji do stażu 
podałem rzecz do arbitrażu 
niech sąd jej właściwy sens nada 

przeciwko sejmowej ustawie 
wystąpić - z motyką na słońce 
a jednak miałem rację w sprawie 

choć uznał sąd moje roszczenia 
grożono że kij ma dwa końce 
zabroniono też ogłoszenia
Zurych, 21 kwietnia 1996