Sonet o radzie bezpieczeństwa
oświadczam - jestem za Europą 
zjednoczoną pod wspólnym celem 
każdy każdemu przyjacielem 
bez granic czyli z wolną stopą 

ale nie pod dyktatem Niemiec 
nastąpić ma to zjednoczenie 
składam ostrożne zaprzeczenie 
żyłem tam jako cudzoziemiec 

poznałem dobrze funkcję państwa 
jego zachowawczą przebiegłość 
zmuszanie innych do poddaństwa 

mym lękom nie trzeba się dziwić 
kto chce zachować niepodległość 
ten musi się Niemcom sprzeciwić
Zurych, 25 czerwca 1996