Sonet o wszechobecnej wodzie
wszystko ma swe odbicie w wodzie 
bo woda reguluje życie 
decyduje o naszym bycie 
po niej płyną rybaków łodzie 

woda jest pewnie częścią Boga 
z góry na dół a nie odwrotnie 
parując krąży wielokrotnie 
z nadmiaru jej rodzi się trwoga 

piękna legenda o potopie 
spędza sen z oczu niejednemu
podobnie słota na urlopie 

przez morza rzeki i jeziora 
w naturze jest panią systemu 
woda to radość albo zmora
Zurych, 2 lipca 1996