Sonet o śpiewaniu - az a szép...
były wizyty w instytutach
w ratuszach i u ważnych ludzi
ich cel wątpliwości nie budzi
choć skutek odmierza się w łutach

nocne życie wielkiego miasta
nie dla instruktorów harcerskich
a jednak w lokalach rycerskich
szlachetność ekologii wzrasta

zwyczajny pobyt w restauracji
przy wspólnej z Węgrami kolacji
ma cechy biesiadnej kreacji

argument pieśnią podkreślamy
i sentymentem potwierdzamy
działa z najskuteczniejszej strony
Zurych, 27 lipca 1996