Sonet o powrocie po wiekach
widzieliśmy Hale-Bopp kometę
zjawisko o tyle ciekawe
że tak sporadycznie łaskawe
raz na setki lat śle podnietę

będziemy po czterech stuleciach
daleko od ziemskich problemów
przewinie się sporo systemów
lecz świat będzie 
                  w starych tkwił śmieciach

kto wtedy te słowa przeczyta
dosięgnie go moja ciekawość
powrócę tu jako kosmita

wypełnię życzenie w całości
w efekcie rozbudzi się śmiałość
do czynów niezwykłej rzadkości
Zurych, 5 kwietnia 1997