Sonet dotyczący wyborów
mówią o mnie żem lewicowy
nie jestem wcale socjalistą
tylko zwykłym awenturystą
więc ideologie mam z głowy

jeżeli chodzi o Papieża
przeciwnika kapitalizmu
uwielbiam Go dla altruizmu
a kogo mam wielbić - szalbierza

nikt tak nie gromi liberałów
jak Ten Najświętszy Człowiek świata
a kogo mam wielbić - cymbałów

czytelnik „Gazety Wyborczej”
nie czuje że to czasu strata
jest twórcą strategii zaborczej
Zurych, 14 maja 1997