Sonet o bohaterze hymnu
w niemieckim pieściła cię matka
„marsz marsz Dąbrowski” - 
                    choć nie znałeś
polskiego lecz odwagę miałeś
dla francuskiego - to zagadka

Dąbrowski - nie martw się długami
ani też plamą na honorze
bo w końcu wygrałeś w tym sporze
Polacy zostali sługami

„z ziemi włoskiej do Polski” - przodem
potem szliście tyłem - przeklęta
historia „pod twoim przewodem”

melodii tej nikt nie zaprzeczy
od Słowian południowych wzięta
prócz hymnu były gorsze RZECZY
Zurych, 19 lipca 1997