Sonet o COSIU literacie
stypendium mu już odebrano
bo zbędna jest literatura
i musi oszczędzać kultura
o dęte orkiestry zadbano

ratunek po niemieckiej stronie
tam można otrzymać nagrodę
i przeżyć przyjemną przygodę
pomstując przeciwko mamonie

wystąpić w roli kombatanta
(w niejednym przesiedział areszcie)
on ma też coś w sobie z amanta

nasz pisarz utracił znów wątek
zamierza w zmienionym kontekście
od nowa napisać „Początek”
Zurych, 21 listopada 1997