Sonet za tym czego nie wiemy
Bóg nadał nam prawo do grzechu
a także łaskę wybaczania
w szlachetnym akcie rozgrzeszenia
nie trzeba stosować pośpiechu

w „Die Zeit” znów artykuł trefnisia
w podpisie z „Polityki” rodem
przedwczoraj pod partii przewodem
a dzisiaj już przebiegłość lisia

gdzie złodziej jedzie na złodzieju
bój się wybranego narodu
bo zdradzi w imię przywileju

też w Konfederacji Szwajcarskiej
„skorupka nasiąka za młodu”
odcieniami farby drukarskiej
Comologno, 1 sierpnia 1997