Sonet o Marianie Skorupskim
pochowano stryja Mariana 
nad grobem w styczniowych szarugach 
mówiono wiele o zasługach 
wszak była to postać kochana 

bracia Piotr i Marian już mali 
byli nieodłączni dla siebie 
stykali się w każdej potrzebie 
i zawsze sobie pomagali 

teraz znów spotkali się w niebie 
i wspominają ziemskie chwile 
też tych co byli na pogrzebie 

ksiądz rektor odprawił mszę świętą 
ze zmarłym znikły dawne style 
mam w sobie nić życia przeciętą
Zurych, 23 stycznia 2000