Sonet z krzykiem eviva l' arte
przed pomnikiem Kościuszki stali
i “dał nam przykład Bonaparte”
zamiast krzyknąć “eviva l’ arte”
z przejęciem na baczność śpiewali

odważni ale jednak mali
jak wcześniej nie czuli tragedii
tak teraz nie czują komedii
jeszcze się nawet nie zaśmiali

wciąż wymachują sztandarami
tym razem nawet podczas strajków
dobrobyt ich straszy zerami

w chorobie nadmiaru wolności
słuchają wciąż fałszywych grajków
też spod znaku “Solidarności”
Twierdza Ciszy, 25 czerwca 2001