Sonet o szukaniu poezji
szukałem tomików Czernina
w dziesięciu wiedeńskich księgarniach
choć zraziłem się po męczarniach
dalej szukam – czyja to wina

„dobrze, in Ordnung” na przetrwanie
w moim życiu wszystko już było
zawsze tym samym się kończyło
przychodziło rozczarowanie

przeszła mała stabilizacja
bałamutny egzystencjalizm
trwa jeszcze postmodernizacja

populizmem literatury
dyletancki prowincjonalizm
zwiększa stosy makulatury
Wiedeń, 12 października 2002