2015-01-07_Sonet_o_high_live_zamiast_glorii

Strona | 7 |

 

Sonet o high live zamiast glorii

 

brak tolerancji religijnej

wczesne rozbieranie choinek

zamiast zostawić upominek

dla wspólnoty ortodoksyjnej

 

w Zurychu mieszkają Serbowie

Grecy Rosjanie i Rusini

kalendarz juliański z nich czyni

odmieńców - życzmy im na zdrowie!

 

z bożonarodzeniowej glorii

zostaje "high live" i bezwiednie

społeczność niższej kategorii

 

trwają już religijne wojny

powstają nowe przepowiednie

że świat nie będzie bogobojny

 

Zurych, 7 stycznia 2015


  www.skorupski.com