2015-01-11_Sonet_o_kpiarskim_zwrocie_KRESY

Strona | 11 |

 

Sonet o kpiarskim zwrocie KRESY

 

pogardliwe KRESY dla ziomków

niemieckie ziomkostwa są rzadsze

od polskich i kły mają słabsze

nie przenoszą się na potomków

 

ongiś wschodnie tereny przodków

były bogatsze kulturowo

od  środka więc KRESY celowo

stworzono zgryźliwie dla kmiotków

 

środek Europy się przesuwał

od Podola po Wileńszczyznę

więc jakie to KRESY? - duch czuwał

 

przegnano Polaków z terenów

wschodnich zostawiając dziczyznę

KRESY to kres mózgu bez genów

 

Zurych, 11 stycznia 2015


  www.skorupski.com