» Sonet o forum bez Polaków
» Sonet o widmie opiekuna
» Wieniec sonetów znad przepaści
» Davos mit Christa un Giorgio
» Sonet o szwajcarskiej poezji
» Sonet z davoskimi rymami
» Sonet o chocholim kierunku
» Soneto de saniga Davos'