Sonet z refleksją po koncercie

mniej odwagi - więcej skromności
tę radę innym polecałem
sam się do niej nie stosowałem
bo nie znosiłem uległości

dzisiaj w zuryskiej filharmonii
zwanej oficjalnie TONHALLE
RAFAŁ BLECHACZ grał doskonale
z serdecznym aplauzem Polonii

wielkość nie zależy od gestów
ale od wybitnej sprawności
która nie znosi manifestów

delikatność jest cechą miłą
skromność nie oznacza słabości
przeciwnie - w efekcie jest siłą


Zurych, 29 marca 2010

» Sonet o Rafale Blechaczu
» Sonet z socjologią koncertu
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM