SONET w odpowiedzi POECIE z Zurychu
PRÓBA SONETU

Czym ja odwdzięczę się Mistrzowi
Nie znaj±c tajemnicy wiersza,
Bo to jest moja próba pierwsza
- Co On na rymki moje powi?

Sonet mi dot±d nie pasował,
Nie, żebym jego form± gardził,
Lecz jak Broniewski bym rymował
W wierszu: "Do broni komunardzi!".

Pean, jak toast już wzniesiony,
Pier¶ m± rozdyma opar dumy,
Czuję się zbyt onie¶mielony

By tak rymować Tobie słowa,
Z harfy chcę wyrwać wszystkie struny,
Od dĽwięku których boli głowa

Przyjaznemu Janowi Stanisławowi i Jego Basi
- Zbyszek Dobrzyński
W przededniu 22 lipca 2004 roku
» Wiersze Zbyszka Dobrzyńskiego
» Zgorzelecki Baedeker Literacki
» Zbyszek Dobrzyński w SONETADZIE
» Zbyszek Dobrzyński w SONETADZIE
» Powyższy wiersz Zbyszka Dobrzyńskiego
» Strona internetowa Zbyszka Dobrzyńskiego
» Strona internetowa Zbyszka Dobrzyńskiego
» Sonet Duch Zbyszka Dobrzyńskiego