Sonet przedduszny i zaduszny

raj socjalnego heroizmu
nauczyciele nauczali
tego czego nie dopuszczali
wskutek rajskiego fatalizmu

ponętny temat patriotyzmu
gdy uczniowie o coś pytali
nauczyciele ich zbywali
hasłem internacjonalizmu

w treści cna pedagogicznego
u Ludwika Toporowskiego
brakło Wincentego Pstrowskiego

zanim przeszli do snu wiecznego
zmienili ducha czortowskiego
na piłatowsko-pisowskiego


Zurych, 31 października 2020

» In Memoriam
» Do Patriotów i "patriotów"
» Rzecz o tak zwanych wypędzonych