Sonet - sto lat ma Jan Zbigniew Bem

pomyślałem sobie rok temu
że chciałbym Zbyszkowi w bukiecie
dołożyć sonet na stulecie
tak życzyłem sobie i Jemu

moje życzenie się spełniło
śpiew "sto lat" już stracił znaczenie
pozostało godne uczczenie
Stulatka by Mu było miło

"dwieście lat" śpiewać nie wypada
bez sukcesów i pomyślności
znajdzie się inna dobra rada

Jan Zbigniew Bem niech będzie zdrowy
wspomnienia niech lgną do radości
na wszystko niech będzie gotowy


Zurych, 12 maja 2017

» Sonet z przyczynkiem do peanu

» Sonet dla Janka Zbyszka Bema

» Sonet o odznaczonych strzelcach

» Sonet o pewnej ekspozycji

» Sonet ze Zbyszkiem w Twierdzy Ciszy

» Sonet w Urodziny Prezesa

» Sonet na Urodziny Zbyszka

» Refleksje w stanie przedojrzałym