Sonet z nowym odcinkiem czasu

czas jest fenomenem mistycznym
bez początku także bez końca
w nim mienią się gwiazdy i słońca
przestrzenią z polem bezgranicznym

czas i przestrzeń w języku polskim
w różnych rodzajach tworzą parę
a w jednym rodzaju nad miarę
wielbią się językiem chocholskim

czas jest Bogiem a Bóg jest czasem
przestrzeń jest obliczem boskości
pomiędzy ciszą a hałasem

dwa tysiące dwudziesty pierwszy
odcinek czasu do wieczności
ma się tak jak znak do mych wierszy


Zurych, 1 stycznia 2021

» Sonet pierwszy raz napisany