Sonet ze stron encyklopedii

chętnie czytam encyklopedię
zawsze z jednej litery dziennie
przegląd kończy się czasem sennie
z przemianą grozy na komedię

przy Związku Harcerstwa Polskiego
na pierwszym miejscu jest patriotyzm
czyli polityczny despotyzm -
sprzeczność dla ruchu skautowego

z reguły apolitycznego
ze stopniami i sprawnościami
zadania ekologicznego

też Rzeczypospolitej związek
z odszczepieńczymi wartościami
ma patriotyczny obowiązek
hm.
Zurych, 7 kwietnia 2020
» 22.02.2020......22.02.2222
» DUNAJ
» HENRYK MIZEREK O SKORUPSKIM