Aventurismo estas filozofio kun tempo kiel heroo de aventuro. Mi invitas Vin kore legi
la interretan sonetlibron "SONETADO".

Ĉiutage mi skribis pri ĉio, kio tagon post tago venis al mia kapo, pri la personoj konataj kaj malkonataj, pri grupoj da homoj, pri sociaj aferoj, pri fenomenoj de naturo, ankaŭ pri simplaj objektoj en la konteksto de ekzistesploro, kaj ĉefe pri tio, kion mi mem travivis, farante kronikon de mia sperto.
Sufiĉas enskribi vorton sub la signo
„Listo de la sonetoj“, por ekscii,
en kiu soneto ĝi troviĝas.

Mi petas Vin pri la indulgema pritrakto, eĉ se ne ĉiam ĉio okazos laŭ Via gusto.


SONETADO estas sonetoj
skribitaj tagtage sisteme
ironie kaj kritikeme
kun la etoso de pamfletoj

» Soneto pri pensa kvalito
» Soneto simple pri soneto
» Sonetoj postsonetadaj


» Soneto antimilitisma
» Balo sur veloj

» Edmond Privat
» Romanco de La Chaux de Fonds
» Tetraversaroj

» YOUTUBE
» YOUTUBE kun Edmond Privat

» VENECIO

» Soneto pri landaj sistemoj

ĉio iama jam ne plu estas
sed nur rememoron molestas


• germana
• pola

≡ Sonetoj por hodiaŭ