Sonet bez słowa ("na początku...")


przyrównałem te dwie osoby
dyktatora Jaruzelskiego
do dyktatora Piłsudskiego
z rachunkiem nie z tej samej doby

rozległ się jazgot przeciwników
nie tych osób lecz porównania
nie mam nic więcej do dodania
poza pokazaniem wyników

w przewrocie majowym zginęło
znacznie więcej osób niż w czasie
kilku lat stanu wojennego

a od pierwszego do drugiego
intelekty tkwiły w hałasie
nikt nie wie skąd słowo się wzięło

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 13 marca 2008


» Sonet z wyborem intelektu

» Sonet ze stanem kłopotliwym

» Sonety ze słowem "Jaruzelski" w cyklu SONETADA

» Sonety ze słowem "Piłsudski" w cyklu SONETADA