Sonet nie do Księgi Guinnessa
czytelnicy Księgi Guinnessa
nie lubią poezji niestety
„ułomność ma także zalety”
mawiała więdnąca „princesa”

zobaczmy co z tego wynika
dwie różne lecz wspólne mądrości
z księżniczki nie zrobisz piękności
ani z poety zawodnika

kto pisze mało - może liczyć
najwyżej na nagrodę Nobla
lub jakąś rentę odziedziczyć

kto pisze dużo - coś zostanie
w odstępie od ćwieka do skobla
może choć jedno mądre zdanie
Trachsellauenen, 27 lipca 1997