DADA

Lenin przyjechał do Zurychu w lutym 1916 roku i zamieszkał przy Spiegelgasse 14, gdzie mieszkał już wcześniej Marceli Słodki, twórca plakatu zapraszającego artystów na pierwsze spotkanie jeszcze nie-dadaistów, 5 lutego 1916 roku, do restauracji przy Spiegelgasse 1, nazwanej wkrótce „Cabaret Voltaire”. Jak to zwykle pomiędzy sąsiadami bywa, trzeba koniecznie zamienić kilka zdań, o coś zapytać, poznać się po prostu. Przy tej pierwszej rozmowie Marceli Słodki zaprosił Lenina do restauracji na kolejne spotkanie, a tam nagabywany Lenin niczego innego nie potrafił odpowiedzieć tylko ciągle powtarzał „da da”, „da da”, „da da” i właśnie w ten sposób powstał dadaizm. Proste – prawda?
Późniejsze bełkotliwe słowa, które wygłaszał Hugo Ball i inni dadaiści, to było przedrzeźnianie Lenina. Oni wszyscy odeszli potem od dadaizmu, a sam Marceli Słodki stał się znaczącym malarzem swojej epoki i jego dzieła są dzisiaj w cenie równej wielkim.

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 5 lutego 2008


PS Marceli Słodki umówił Włodzimierza Lenina na pierwsze spotkanie z Józefem Piłsudskim właśnie w klubie dadaistów. Obaj "dadaiści-rewolucjoniści", Piłsudski i Lenin, spotykali się potem już bez udziału Słodkiego. Czyżby to było możliwe?... Niech odpowiedzą tablice...

» Zuryskie tablice poświęcone Leninowi i Piłsudskiemu
» DADAdomoDADApreparada


Polską odmianą dadaizmu jest DUDAIZM.» Marceli Słodki - Pejzaż (ale bez DADA)
» Barszczada - alfabet DADA
» DADA POLONIKA
» Sonet z Leninem - twórcą DADA
» Sonety z cyklu SONETADA ze słowem DADA