DADA POLONIKA

POLONIKA – takiego tytułu w odniesieniu do czasopism polonijnych nie powinno być ani w Austrii, ani we Francji, ani gdziekolwiek indziej na świecie, bowiem jest to błąd językowy, znaczeniowy, gramatyczny i ortograficzny. Uzasadnienie powyższego zdania znajduje się w encyklopediach i słownikach.
POLONICA – tylko w liczbie mnogiej – to niepolskie przedmioty i zjawiska z cechami pamiątek, mające coś wspólnego z Polską lub z Polakami.

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 10 stycznia 2009

Uwaga: plica polonica to bardzo groźna choroba, także psychiczna, mająca polską nazwę...

Sonet o DADA POLONIKA

piszta jak chceta „polonika“
możeta sie tak poloniczyć
lecz z tego – musita to wliczyć –
niechlujstwo języka wynika

kocham i pieszczę polską mowę
dlatego tu staję okoniem
ten jest językowym gamoniem
kto sztucznością zawraca głowę

napisać łatwo ale mówić...?
nie każde słowo napisane
jest poprawnie wypowiedziane

preZYdent karci poliTYka
zdaniem „w temacie” poloNIka
dadaizm z tego można uwić

Zurych, 19 stycznia 2009        JSS

PS Kto w literaturze pięknej znajdzie słowo „polonika”,
ten otrzyma w nagrodę moją książkę BLAGA!
Mam przeczucie, że mi książek nie zabraknie.
Drobne błędy, popełniane nieświadomie, są udziałem każdego, gorzej jednak wypadamy,
kiedy w sposób świadomy uprawiamy bufonadę przy pomocy sztucznych pojęć, których nie
rozumiemy, a dotyczy to także profesorów, jak to miało miejsce z pojęciem "postkomunista",
z czego śmieje się cały Zachód.

» "Postkomunizm"

Niektóre sonety wcześniej napisane na podobny temat:

» Sonet o błędach słownikowych
» Sonet złośliwy choć życzliwy
» Sonet w TĄ mowę profesora
» Sonet o tym kim pewnie jestem

» DADA
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM