SONETY nieumiarkowane

STYCZEŃ
» Sonet o moich kompetencjach
Sonet z aplauzem dla obietnic
Sonet o krytycznych intencjach
Sonet o krzyku dla milczenia
Sonet o innych a nie obcych
Sonet ze zdaniem o gazetach
Sonet z upiornym bohaterstwem
Sonet o Unii Europejskiej
Sonet do cech inteligencji
Sonet z miejscem inteligencji
Sonet o rozstaniach na zawsze
Sonet bez nostalgii za dawnym
Sonet o nadzwyczajnej babci
Sonet z granicy zagranicy
Sonet z kulturobandytyzmem
Sonet o legionowym czynie
Sonet zawiedzionej nadziei
Sonet od powagi do blichtru
Sonet z cieniem duszy Papuszy
Sonet o pisaniu dla siebie
Sonet za kilwaterem jachtu
Sonet z Ogniem w drodze do nieba
Sonet z wielkim wstydem dla Zabrza
Sonet ze szwajcarskim symptomem
Sonet dla tych z WEF w Davos
Sonet bez odpadów Europy
Sonet z wzorem dla demokracji
Sonet osnuty zmartwychwstaniem
Sonet z chodzeniem po szczudrakach
Sonet przeciwko rewolucji
Sonet na zgon fryzjera Frankie
Sonet o szkodliwym nadmiarze
Sonet o byciu milionerem

» Codzienność styczniowa
» Codzienność styczniowa
» ...?

 

SONETY nieumiarkowane

LUTY
Sonet z fizykalnym przetworem
Sonet w Matki Boskiej Gromnicznej
Sonet z pobytami na niby
Sonet o drodze do mistrzostwa
Sonet z Ukrainy Bandery
Sonet o tym co w rymach piszczy
Sonet o portalu z cechami
Sonet o niespokojnych ptakach
Sonet z mozartowskim koncertem
Sonet europejskowyborczy
Sonet o tak zwanej wysiadce
Sonet z decyzji Pana Boga
Sonet nad zaletami w smutku
Sonet z walentynkowym miejscem
Sonet w czasie walentynkowym
Sonet o sarmackim poczuciu
Sonet nieco semitystyczny
Sonet o Emilu i zbrodni
Sonet z Rusinami do Rosji
Sonet z lepszym nieposiadaniem
Sonet o braku demokracji
Sonet z jazgotem hipokryzji
Sonet jak Thomas Meyer z jidysz
Sonet z rosyjskiej olimpiady
Sonet o tym kto jest pisarzem
Sonet z prawym nacjonalizmem
Sonet na weneckie frittelle
Sonet w modlitwie za banderyzm

» Codzienność lutowa
» ...?

SONETY nieumiarkowane

MARZEC
Sonet na chwale bandytyzmu
Sonet o woli z brakiem soli
Sonet o zmianach przeznaczenia
Sonet ani kroku bez cara
Sonet w popielcowym teatrze
Sonet o wybieraniu zalet
Sonet z obyczajowym czasem
Sonet na kaszubskie BUBLICZKI
Sonet jak Zinman z Zimermanem
Sonet z parafialnego grobu
Sonet kiedy NIC nie jest niczym
Sonet z dalszym traktem o niczym
Sonet o tworzeniu dla siebie
Sonet o dzielonych wzruszeniach
Sonet o pomylonej drodze
Sonet z niewidomym na niby
Sonet bez koncertu przez kaszel
Sonet sankcji z obliczem kpiarza
Sonet z aktualnym motywem
Sonet o straconej PROEZJI
Sonet przy kaszlu i katarze
Sonet o braku dyktatora
Sonet o systemowych falach
Sonet z szukaniem zrozumienia
Sonet o brakach w informacji
Sonet z domniemanym urokiem
Sonet z odwrotnym skutkiem sankcji
Sonet z Dawidem i Goliatem
Sonet z NORTONEM na trojana
Sonet o pijanych rodakach
Sonet z czekaniem na dobrobyt

» Codzienność marcowa
» ...?

SONETY nieumiarkowane

KWIECIEŃ
Sonet z codziennym pierwszym kwietnia
Sonet z upadkiem egzystencji
Sonet jak zemsta starej szafy
Sonet przed i za teatrem STOK
Sonet o bydle przy korycie
Sonet ze spadkiem Mickiewicza
Sonet z medialnym zniewoleniem
Sonet o staromiejskim bycie
Sonet wiary z ostatniej chwili
Sonet z pochlebstwem dla rezuna
Sonet o zmianach w Rizuniwsku
Sonet z konfliktem nie bez cara
Sonet z ideologii strachu
Sonet o mej sonetomanii
Sonet z legionowskiej audycji
Sonet o zagadkowym czasie
Sonet o zmienionych proporcjach
Sonet o wyczynie ze skazy
Sonet z szacownym Majestatem
Sonet o lubianym Franciszku
Sonet wskutek niedostrzegania
Sonet z epitetem nauki
Sonet o Dniach bez przemijania
Sonet o Janowej Dolinie
Sonet o rewolucji w Belém
Sonet o tym kto z kim i o czym
Sonet bez jednorakiej woli
Sonet z dwoma bezczeszczeniami
Sonet z Ludwikiem Wrodarczykiem
Sonet na koniec dantejskich scen

» Codzienność kwietniowa
» ...?