Sonet zza BRAMY mistycyzmu

tetralogia o książce BRAMA
bo z Piotrem mam sporo zgodności
na przykład na temat starości
choć erotomaństwo to plama

kiedyś Go nawet posądzałem
że należy do jakiejś sekty
ale mądre BRAMY aspekty
z Jego mistycyzmem związałem

tak - On był mistyczny w swej jaźni
sam pewnie by temu zaprzeczył
lub potwierdził na rzecz przyjaźni

posiadł roztropność wyobraźni
na ideologie złorzeczył
wiedząc że każdy wódz się błaźni


Zurych, 27 grudnia 2013



» In Memoriam

» Premiera książki Tempo w Zurychu
z udziałem Ireny i Piotra Kuncewiczów

» Tydzień ze Skorupskim
» Refleksje w stanie przedojrzałym