Tetrastychy

» Tetrastych z troskami Chopina
» Tetrastych do "jednego zdania"
» Tetrastych o prostocie mowy
» Tetrastych osnuty na tropie
» Tetrastych o koniecznej pracy
» Tetrastych martwego mauzoleum
» Tetrastych doli wielolatka
» Tetrastych bez uzasadnienia
» Tetrastych infiltracji Balgrist
» Tetrastych o zmienionych rolach
» Tetrastych z zachowanym dobrem